Ağız ve Diş Sağlığında Teşhis ve Tedavi

Diş hekimliği; ağız, diş, diş eti, dudaklar ve çevre dokularını tedavi eden bir daldır. Diş hekimi olabilmek için beş yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.  Pratisyen diş hekimleri her türlü ağız ve diş sağılığını gerektiren tedaviyi yapacak şekilde eğitilmişlerdir.

Kliniğimizde ağız ve diş sağlık problemleri, ağız ve diş estetiği, diş eti problemleri, cerrahi, gülüş tasarımı, protez ve implant gibi çeşitli çözümler sunulmaktadır.

Diş hekiminin amacı hastanın asıl probleminin ve şikayetlerinin tespit edilmesidir.  Hastanın var olan şikayetlerinin yanı sıra ileride karşılaşabileceği muhtemel sorunları da saptayarak şikayet ilerlemeden tedaviye yönlendirebilir.

Diş tedavilerinde en çok kullanılan teşhis ve tanı yöntemi göz ile yapılan muayenedir ve gerekli görülmesi halinde röntgen cihazları kullanılmaktadır. Ağız, diş ve çene bölgesinden alınan radyografilerle patoloji veya anomaliler belirlenerek değerlendirme süreci başlatılır. Ağız ve diş sağlığında erken teşhis ile koruyucu ve önleyici tedavilerle ileride karşılaşılabilinecek daha büyük sorunlar önlenebilir. 

 DentUnited Diş Kliniği’nde hastanın ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlarına ait tedavi süreci, her yaştaki hastaya özel olarak belirlenir.

Diş hekimliği uzmanlık alanları farklılık göstermektedir ve buna istinaden tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen branşlar aşağıdaki gibidir.

  • Pedodontistler,
  • Endodontistler, 
  • Protez Uzmanları, 
  • Periodontologlar, 
  • Oral Diyagnoz ve Radyoloji Doktorları, 
  • Oral Pataloglar, 
  • Çene Cerrahları, 
  • Ortodontistler’dir.